| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/479/10 Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. ), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm. )

Rada Gminy w Dzierżoniowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dzierżoniów:

1. od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70 zł od 1 ha. powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wykorzystywane na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.

§ 3. Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości:

1. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 5. Brak treści

1. Traci moc uchwała Nr XLIII/376/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości.

2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/386/09 Rady Gminy Dzierżóniów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/376/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów


Adam Jan Mak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/479/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/479/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 28 października 2010 r.
Zalacznik2.pdf

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »