reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/262/2010 Rady Gminy Zawonia

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie określenia celu publicznego, warunków i trybu finansowania oraz tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) określa się warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 1. 1. Uchwała określa cel publiczny w odniesieniu do realizacji zadania własnego przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (zwanej dalej ustawą o sporcie),polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie.

§ 2. 1. W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne Gminy Zawonia.

3. Zadanie własne, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest realizowane poprzez:

1) przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych na zasadach i trybie określonym w przedmiotowej uchwale

4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. 1. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3) poprawę kondycji fizycznej i kondycji psychicznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia,

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Zawonia.

§ 4. 1. Kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Zawonia , niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymać dotację celową.

2. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 jest przyznawana w oparciu o procedury wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w szczególności na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie i § 3 przedmiotowej uchwały i może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) zabezpieczenie medyczne i organizacyjne imprez sportowych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama