| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/63/11 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 1 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/627/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ilości punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art.12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 Poz. 473 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Kobierzyce Nr LVII/627/06 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ilości punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ten sposób że

§1 otrzymuje brzmienie ,"§1 Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 60."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce


mgr Czesław Czerwiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »