| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/55/2011 Rady Powiatu Lubańskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego, zmienionej uchwałami: Nr XXXVI/179/2001 z dnia 27 marca 2001 r., Nr LIII/281/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r., Nr LIV/298/2002 z dnia 3 października 2002 r., Nr XXXIII/170/2004 z dnia 28 października 2004r., Nr XL/207/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr XXVI/144/2008 z dnia 29 maja 2008 r., Nr XXXII/168/2008 z dnia 30 października 2008 r., Nr XLVI/244/2009 z dnia 29 października 2009 r. dokonuje się następujących zmian:
1) w § 10 dodaje się ustęp 1b, który otrzymuje brzmienie:
"1b. Zarząd Powiatu Lubańskiego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy zawieranych na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Zgoda Zarządu Powiatu Lubańskiego jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego

Teresa Dudkiewicz - Kozań

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »