reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/82/2011 Rady Gminy Czernica

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy, prowadzonym przez Gminę Czernica, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 i art.14 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia Przedszkola Publicznego w Czernicy, prowadzonego przez Gminę Czernica, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

2. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę następujących zajęć:

1) zajęcia opiekuńcze,

2) zajęcia muzyczne i nauka tańca,

3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny,

4) zajęcia językowe.

3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

4. Opłatę obniża się o 50% na drugie i każde kolejne rodzeństwo dziecka.

§ 2. Szczegółowe zasady wnoszenia opłaty oraz liczbę godzin przekraczającą wymiar świadczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica


Jarosław Jagielski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama