| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.IX.81.2011 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r

Na podstawie art. 12 § 4 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie, na wniosek Burmistrza Gminy Żmigród, uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Żmigród odrębny obwód głosowania nr 10 z siedzibą w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie ul. Willowa nr 4, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki , w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz jej treść podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz


Uzasadnienie

Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie jest wyposażony w 40 łóżek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »