| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/128/11 Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Legnicy :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie
przekracza 5 lat

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej
EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej
EURO 1, EURO 2 lub EURO 3

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

646

754

592

630

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

830

890

712

766

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.186

1.304

948

1.066

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

0

1.484

13

14

1.484

1.544

14

15

1.544

1.664

15

1.664

1.721

TRZY OSIE

12

17

1.756

1.780

17

19

1.780

2.134

19

21

2.134

2.196

21

23

2.196

2.254

23

25

2.254

2.426

25

2.254

2.426

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

2.196

2.196

25

27

2.286

2.524

27

29

2.478

2.478

29

31

2.550

2.900

31

2.550

2.900

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie
przekracza 5 lat

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej
EURO 1, EURO 2 lub EURO 3

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej
EURO 1, EURO 2 lub EURO 3

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

675

706

616

650

Powyżej 5,5 tony do
9 ton włącznie

844

904

730

786

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.192

1.306

956

1.076

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

0

1.720

18

25

1.778

1.836

25

31

1.892

1.950

31

2.006

2.242

TRZY OSIE

12

40

2.006

2.090

40

2.612

2.900

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie
przekracza 5 lat

Od 7 ton poniżej 12 ton

1.422

1.190

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

0

302

18

25

332

378

25

378

654

DWIE OSIE

12

28

356

448

28

33

710

982

33

38

982

1.498

38

1.334

1.968

TRZY OSIE

12

38

788

1.088

38

1.088

1.484


7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat

Pojazdy, których wiek nie
przekracza 5 lat

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej
EURO 1, EURO 2 lub EURO 3

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Pojazdy spełniające wymogi normy ekologicznej
EURO 1, EURO 2 lub EURO 3

Pojazdy nie spełniające wymogów normy ekologicznej EURO 1, EURO 2
lub EURO 3

Mniejszej niż 30 miejsc

892

948

828

856

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.540

1.664

1.306

1.422

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLVI/382/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 192, poz. 3360).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiegoz mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Kępa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »