| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Bardo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje :

§ 1. Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku (M.P. Nr 95, poz.969 ) w wysokości 74,18 za 1dt obniża się do kwoty 51,93zł / dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie


mgr Andrzej Kardaś


Uzasadnienie

Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku będąca podstawą obliczenia podatku na 2012 rok, określona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku wynosi 74,18 zł za 1 dt. Proponuje się obniżyć w/w cenę skupu żyta o 30%. Podatek rolny na rok podatkowy dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, natomiast dla gruntów - rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych -równowartość 5 kwintali żyta. Po przyjęciu proponowanej ceny żyta stawka podatku rolnego wynosić będzie w 2012 roku ; 1/dla gruntów gospodarstw rolnych - 129,83zł za 1 ha przeliczeniowy, 2/dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych - 259,65 zł za 1 ha fizyczny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »