| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/118/11 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/17/02 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jednakże nie wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Machnica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/118/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/118/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy, zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Po zmianie brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, należało unormować sytuację budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Rada Miejska w Kowarach niniejszym uzupełnia zapis w formularzach informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (załącznik nr 1 - dla osób fizycznych) oraz w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 2 - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych będą miały zastosowanie do podatków płaconych w 2012 roku i w latach następnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »