| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy Chojnów

z dnia 28 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 7 i art. 76 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/204/2001 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chojnów zmienionej uchwałami Rady Gminy Chojnów Nr IX/68/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. oraz Nr XI/77/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r., w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,3. W odniesieniu do wniosków najemców złożonych w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców stosuje się bonifikatę od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wysokości:

- 95 % w stosunku do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych po roku 1945,

- 97 % w stosunku do lokali mieszkalnych położonych w budynkach wybudowanych przed 1945 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący


mgr Andrzej Pyrz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »