Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/271/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Złotym Stoku przy ul. Żeromskiego w granicach części działki ewidencyjnej nr 138

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe