Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/351/14 Rady Gminy Gromadka

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe