Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/273/14 Rady Gminy w Kunicach

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe