Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII.208.2014 Rady Gminy Udanin

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Damianowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe