Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Jemielno

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/263/2014 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 października 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe