| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Zwierzyn

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, w 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, w 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, ze zmianą w 2010r. Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 336, poz. 1475, w 2011r. Dz.U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenie MInistra Finansów z dnia 20 października w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962)

Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynosić będą (opłata roczna):

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 722,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.205,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.435,00zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr1 do Uchwały. Stawka ta uzależniona jest od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi i rodzaju zawieszenia.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.663,00zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 do Uchwały. Stawka ta uzależniona jest od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 1.560,00zł

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton wg załącznika nr 3 do Uchwały. Z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.664,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.008,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr L/261/ 2010 z dnia 29 października 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/68/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita [T]

Stawka podatku [zł]


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne)


Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

13

1.435

2.025

13

14

1.470

2.065

14

15

1.492

2.124

15

1.538

2.180

Trzy osie

12

17

1.470

2.055

17

19

1.492

2.100

19

21

1.525

2.159

21

23

1.574

2.214

23

25

1.606

2.272

25

1.606

2.272

Cztery osie i więcej

12

25

2.978

2.978

25

27

2.978

2.978

27

29

2.978

2.978

29

31

2.978

2.978

31

2.978

2.978


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/68/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów:
ciągnik balastowy + przyczepa [T]

Stawka podatku [zł]


nie mniej niż


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne


Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

18

1.225

1.727

18

25

1.315

1.850

25

31

1.404

1.983

31

1.522

2.069

Trzy osie

12

40

1.838

2.017

40

1.973

2.840


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/68/2011
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 23 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy) [T]

Stawka podatku [zł]


nie mniej niż


mniej

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne


Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś

12

18

1.820

1.820

18

25

1.820

1.820

25

1.820

1.820

Dwie osie

12

28

1.183

1.664

28

33

1.183

1.664

33

38

1.458

1.699

38

1.380

2.077

Trzy osie

12

38

1.376

1.435

38

1.480

2.090


Uzasadnienie

Rada w drodze uchwały na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie wartości progowych określanych przez MInistra Finansów. Górne stawki zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961). Natomiast minimalne stawki podatku zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »