| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

z dnia 25 października 2012r.

dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z póżn. zm.) na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) oraz w obszarze pomocy społecznej w 2012 roku:

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Wojewoda Lubuski w wyniku postępowania konkursowego przyznał dotacje na wsparcie (dofinansowanie) realizacji programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii) i w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS) oraz w zakresie pomocy społecznej następującym podmiotom:

I. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (kod A):

1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM" w Gorzowie Wlkp. - "Warsztaty edukacyjne dla uczestników grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu" - 2.500 zł ;

2) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM" w Gorzowie Wlkp. - "Punkt diagnozy - konfrontacji - interwencji wobec pacjentów ambulatorium kontrolowanego trzeźwienia" - 2.300 zł ;

3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM" w Gorzowie Wlkp. - "Zapobieganie nawrotom picia" - 2.200 zł ;

4) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - "Gniazdo - program profilaktyczny dla młodzieży" - 2.100 zł ;

5) Akcja Humanitarna "Życie" Oddział Żary - "Terapia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin" - 2.000 zł ;

6) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - "Być czy pić - czyli I i II etap spotkań terapeutycznych z uzależnionymi" - 1.900 zł ;

7) Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR w Nowej Soli - "Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu" - 1.700 zł ;

8) Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku - "Działania profilaktyczne zapobiegające wykluczeniu społecznemu" - 1.700 zł ;

9) Stowarzyszenie "Alternatywa" w Żarach - "Start - zacznij od nowa" - 1.500 ;

10) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Żary - "Pułapki w moim ogródku życia" - 1.500 zł ;

11) Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze - "Prowadzenie świetlic PCK w województwie lubuskim - Wszystkie dzieci nasze są" - 1.300 zł;

12) Stowarzyszenie alternaTYw@ w Sulęcinie - "Szkoła Liderów" - 1.300 zł ;

13) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "24 Godziny" w Gorzowie Wlkp. - "Przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu - działania profilaktyczne" - 1.000 zł .

II. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków (kod N):

1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. - "Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców" - 5.100 zł ;

2) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM" w Gorzowie Wlkp. - "Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych" - 3.750 zł ;

3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM" w Gorzowie Wlkp. - "Poznaj zagrożenia - program edukacyjny dla osób zagrożonych, eksperymentujących z narkotykami, dopalaczami oraz ich rodzin" - 4.700 zł ;

4) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "PRZEŁOM" w Gorzowie Wlkp. - "Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych" - 4.500 zł ;

5) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - "Ster, żagle i kotwica - program profilaktyczny uzależnień realizowany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego"- 4.700 zł ;

6) Fundacja "Alternatywa" w Kostrzynie nad Odrą - "Grupa wsparcia dla rodziców młodzieży zażywającej narkotyki szkodliwie lub uzależnionej" - 3.650 zł ;

7) Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR w Nowej Soli - "Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków" - 2.900 zł ;

8) Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży ANASTASIS w Strychach - "Terapia osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin" - 4.100 zł ;

9) Stowarzyszenie alternaTYw@ w Sulęcinie - "Alternatywa 2012" - 3.900 zł ;

10) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie n/O - "Bliżej siebie - dalej od narkotyków" - 3.500 zł ;

11) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - "Działania profilaktyczne realizowane wśród dzieci i młodzieży - uczestników świetlic, zagrożonych inicjacją narkotykową pt. "Dziękuję, nie biorę" - 3.000 zł ;

12) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Żary - "Aby dobrze żyć trzeba sobą być" - 2.800 zł ;

13) Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddz. Strzelecko-Drezdenecki w Starym Kurowie - "Wsparcie rodziców zastępczych z powiatu strzelecko - drezdeneckiego" - 2.400 zł ;

14) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. - "Narkotyki? Na co mi to? Jestem wolny! - wypoczynek i działania profilaktyczne" - 2.200 zł ;

15) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze - "Młodzieżowe Centrum Liderów Profilaktyki" - 2.200 zł .

III. W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS (kod H):

1) Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze - "Nie przyjmuj zaproszenia od nieznajomych - Prawda o AIDS - przekaż ją dalej" - 5.600 zł ;

2) Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - "Profilaktyka HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Gorzowa Wlkp. - VIII edycja programu edukacyjnego" - 5.600 zł ;

3) Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR w Nowej Soli - "Przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS"- 4.800 zł ;

4) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - "Abstynencja seksualna najskuteczniejszą formą profilaktyki HIV/AIDS - program profilaktyki metodami aktywnymi dla młodzieży gimnazjalnej - edycja II" - 2.600 zł .

IV. W zakresie pomocy społecznej: Priorytet 1 - Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym m.in. skazanych i ich rodzin:

1) Stowarzyszenie Nasza Wieś Tradycyjna Przyszłość w Świebodzinie - 5.500 zł;

2) Parafia Rzymsko Katolicka w Koźli w Gm. Świdnica - 2.300 zł;

3) Fundacja Dom Wspólnoty "BARKA" w Drezdenku - 5.800 zł;

4) Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom" w Gorzowie Wlkp. - 2.900 zł ;

5) Fundacja "Alternatywa" w Kostrzynie nad Odrą - 4.900 zł;

6) Stowarzyszenie "Nad Zalewem" w Gorzowie Wlkp. - 1.700 zł;

7) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze - 3.700 zł;

8) Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego Domu w Tursku - 2.400 zł;

9) Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. - 6.750 zł;

10) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wlkp. - 5.800 zł;

11) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. - 2.300 zł;

12) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa w Gorzowie Wlkp. - 3.200 zł;

13) Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży ANASTASIS w Strychach - 4.600 zł;

14) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. - 4.400 zł;

15) Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Gorzowie Wlkp. - 4.900 zł;

16) Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze - 2.900 zł;

17) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "24 Godziny" w Gorzowie Wlkp. - 2.900 zł;

18) Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża w Zielonej Górze - 2.300 zł;

19) Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. - 5.500 zł;

20) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze - 6.600 zł;

21) Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. - 5.800 zł;

22) Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach - 6.600 zł;

23) Kościół Zielonoświątkowy w Żarach, Akcja Humanitarna "Życie" - 5.500 zł;

24) Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" w Żarach - 3.500 zł;

25) Stowarzyszenie "Wspólne Dobro" w Lubsku - 3.700 zł;

26) Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie - 1.400 zł;

27) Fundacja MISERICORDIA w Zielonej Górze - 6.000 zł;

28) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gozdnicy - 3.700 zł;

29) Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Strzelecko-Drezdenecki w Starym Kurowie - 2.900 zł;

30) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze - 3.500 zł;

31) Stowarzyszenie "Nad Zalewem" w Gorzowie Wlkp. ("Baw się z Mikołajem") - 1.900 zł;

32) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Ogardach - 3.700 zł;

33) "Brat Albert Chmielowski" w Zielonej Górze - 4.000 zł;

34) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy - 4.600 zł;

35) Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Gubinie - 2.900 zł;

36) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze - 6.000 zł;

37) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze - 4.900 zł;

38) Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania
w Gorzowie Wlkp. - 2.900 zł;

39) Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze - 4.600 zł. Priorytet 2: Profilaktyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci:

1) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. - 3.850 zł;

2) Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą - 4.000 zł;

3) Stowarzyszenie SUPORT-TEAM w Gorzowie Wlkp. - 3.500 zł;

4) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Jeninie - 4.300 zł;

5) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli (pomoc ubogim
z powiatu nowosolskiego) - 5.200 zł;

6) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli (pomoc dzieciom
i emerytom ze świetlicy "Michałki") - 3.700 zł;

7) Fundacja "Klub Otwartych Drzwi" w Zielonej Górze - 1.700 zł;

8) Fundacja "Dom Samotnej Matki" w Bytomiu Odrzańskim - 6.900 zł;

9) Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie - 3.500 zł. Priorytet 3: Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) Oddział Dekanalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze - 6.600 zł;

2) Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze - 4.900 zł;

3) Stowarzyszenie alternaTYw@ w Sulęcinie (utworzenie punktów konsultacyjnych) - 6.900 zł;

4) Stowarzyszenie alternaTYw@ w Sulęcinie ("Wykwalifikowany pracownik skuteczna interwencja") - 4.900 zł;

5) Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze - 7.800 zł. Priorytet 4: Działania na rzecz osób starszych, przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, mające na celu ich aktywizację oraz integrację ze środowiskiem lokalnym:

1) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie - 2.900 zł;

2) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. - 4.600 zł;

3) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. ("Żyć skuteczniej") - 2.900 zł;

4) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. ("Budujemy więzi rodzinne…") - 1.600 zł;

5) Zielonogórskie Stowarzyszenie "Amazonek" w Zielonej Górze - 1.500 zł;

6) Gorzowskie Stowarzyszenie "Amazonek" w Gorzowie Wlkp. - 3.900 zł;

7) Gorzowskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Gorzowie Wlkp. - 2.000 zł;

8) Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. - 3.700 zł;

9) Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania w Gorzowie Wlkp. - 2.600 zł;

10) Stowarzyszenie "NASZ DOM" w Skwierzynie - 4.600 zł;

11) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. - 2.900 zł;

12) Parafia Rzymsko - Katolickie p.w. Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie Wlkp. - 2.300 zł;

13) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" we Wschowie - 1.400 zł;

14) Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" w Krośnie Odrzańskim - 5.500 zł;

15) Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. - 2.600 zł;

16) Fundacja dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego w Gorzowie Wlkp. - 1.700 zł

17) Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze - 4.900 zł;

18) Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek "Tęcza" w Nowej Soli - 4.000 zł;

19) Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. - 2.600 zł;

20) Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA" Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze - 4.600 zł.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jan Świrepo

Wicewojewoda Lubuski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »