| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/696/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. 2013.poz. 1024).

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Jerzy Sobolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »