| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/697/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świebodzińskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę w Świebodzinie zlokalizowaną na działce nr 684/3 w II obrębie Miasta Świebodzin, przebiegająca od ulicy Gen. Świerczewskiego do przejazdu kolejowego linii kolejowej E20 (Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol).

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Olesiak


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/697/2014
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 października 2014 r.

Mapa poglądowa


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.PNG

SCAN5096 00022


Uzasadnienie

Droga utwardzona płytami drogowymi urządzona na dz. nr 684/3 łączy ul. Gen. Świerczewskiego z przejazdem kolejowym kategorii "B" linii kolejowej E20 (Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol), prowadzi ona do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych za w/w przejazdem kolejowym. W celu poprawy warunków dojazdu do zakładów producyjnych uzasadnionym jest nadanie tej drodze kategorii drogi publicznej - gminnej klasy dojazdowej. Droga spełnia parametry techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 września 2014 r. uchwałą nr 439/2014 wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie zalicza się drogę, której właścicielem jest Gmina Świebodzin do kategorii dróg gminnych (publicznych). Droga bez nazwy zlokalizowana jest na działce nr 684/3 w II obrębie Miasta Świebodzin ma długość ok. 25 m.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »