| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Pszczew

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pszczew

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 150, z 2015r. poz.1322 / uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale nr. X/53/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 200 % w gospodarstwie wieloosobowym.";

2) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Kaucja na najem lokali ustala się w wysokości 3- krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Gajewski


Uzasadnienie

Na mocy postanowień obowiązującej dotychczas uchwały w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew - lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogły być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych i m.in. średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekraczał 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym.

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest w głównej mierze koniecznością dostosowania ustalonych kryteriów dochodowych, będących podstawą kwalifikowania osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew do panującej obecnie sytuacji ekonomiczno - społecznej, co pozwoli osobom o wyższych dochodach nabywać prawo do najmu lokalu socjalnego bądź komunalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »