| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Pszczew

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pszczew

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 150, z 2015r. poz.1322 / uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale nr. X/53/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 200 % w gospodarstwie wieloosobowym.";

2) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Kaucja na najem lokali ustala się w wysokości 3- krotności miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Gajewski


Uzasadnienie

Na mocy postanowień obowiązującej dotychczas uchwały w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew - lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogły być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych i m.in. średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekraczał 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym.

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest w głównej mierze koniecznością dostosowania ustalonych kryteriów dochodowych, będących podstawą kwalifikowania osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew do panującej obecnie sytuacji ekonomiczno - społecznej, co pozwoli osobom o wyższych dochodach nabywać prawo do najmu lokalu socjalnego bądź komunalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »