| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/86/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH

z dnia 15 lutego 2016r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, na wolne miejsca, dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum posiadających określony obwód, na wolne miejsca, dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz rodzaj wymaganych dokumentów potwierdzających poszczególne kryteria.

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Bojadła stosowane będą następujące kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata- liczba punktów 15;

2) kandydat uczęszczał do przedszkola/oddziału przedszkolnego w obwodzie danej szkoły podstawowej - liczba punktów 10.

§ 3.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 pkt 1 i 2 są oświadczenia rodziców.

§ 4.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum posiadającej obwód, prowadzonego przez Gminę Bojadła stosowane będą następujące kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata- liczba punktów 15;

2) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej w obwodzie danego gimnazjum - liczba punktów 10.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach


Elżbieta Szwajkowska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteriom, określonym w uchwale, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, uchwalenie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria, jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »