Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/105/2008 Rady Gminy w Gomunicach

z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe