Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Łaskiego

z dnia 4 lutego 2009r.

zawarte pomiędzy Powiatem Łaskim a Gminą Łask w sprawie powierzenia na 2009 rok Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zadań biblioteki publicznej dla powiatu łaskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe