Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Nowosolna

z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe