Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/21/09 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 5 marca 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony w rejonie skrzyżowania ulicy Nowobielańskiej z ulicą Działkową

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe