Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Ujazd

z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe