Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/153/2009 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych świadczonych przez gminę Osjaków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe