Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/148/2009 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe