Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/169/09 Rady Gminy Piątek

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok 2010

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe