| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/336/2009 Rady Powiatu Tomaszowskiego

z dnia 17 listopada 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/309/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. oraz z 2009 r Nr 92, poz. 753) oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218, Nr 120, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale nr XLII/309/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim do dysponowania środkami finansowymi funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania."
2. § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) przewlekłą chorobą - schorzenia nowotworowe, cukrzyca, choroby krążeniowe, alergie i inne;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu oraz leczeniem sanatoryjnym;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych ze względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych;
5) koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej ze względów zdrowotnych;
6) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych."
3. § 5 ust 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4. Do wniosku należy dołączyć:
1) wypis ze szpitala - w przypadku leczenia szpitalnego
2) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela (ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia),
3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (rachunki, faktury),
4) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku."
4. . § 6 ust. 1, 2 i 3 otrzymuje następujące brzmienie: "1. W celu rozpatrzenia wniosków powołuje się pięcioosobową Komisję. 2. W skład Komisji wchodzi Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 lub osoba przez niego upoważniona oraz czterech nauczycieli wybranych spośród przedstawicieli szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski. 3. W celu wyboru członków Komisji Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwołuje zebranie z udziałem nauczycieli wymienionych w ust. 2."
5. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Barański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »