| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3,65zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 zwiększa się o 50% w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, dzieckiem które nie ukończyło pierwszego roku życia lub wymaga szczególnej opieki.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie maksymalnie do 7 zł dziennie.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 oraz w § 2 wnosi się na rzecz Gminy Opoczno.

2. Opłat, o których mowa w § 1 oraz w § 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka w miejscu sprawowania opieki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »