| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134,poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747 oraz 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 969) Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ustalając ją do obliczenia podatku rolnego z kwoty 74,18 do kwoty 40,00 zł/q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/4/2010 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2010 r. Nr 393, poz. 3839).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »