| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/131/11 Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania nazw ulicom gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887. Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945), Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zgierskiego, zalicza się do kategorii dróg gminnych:

1)nowopowstałą ulicę położoną pomiędzy ulicą Dworską i ulicą Generała Józefa Sowińskiego - na działce nr 163/5 w obrębie G-9 i nadaje się jej nazwę "Andrzeja Małkowskiego";

2)nowopowstałą ulicę odchodzącą od ulicy Generała Józefa Sowińskiego w kierunku zachodnim, położoną na działce nr 163/23 w obrębie G-9 i nadaje się jej nazwę "Floriana Marciniaka";

3)nowopowstałą ulicę stanowiącą przedłużenie istniejącej ulicy Spornej do ulicy Generała Józefa Sowińskiego, położoną na działce nr 163/61 w obrębie G-9 i nadaje się jej nazwę "Sporna".

2. Przebieg dróg, o których mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie


Andrzej Florczak

Załącznik do Uchwały Nr XIX/131/11
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »