| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203;) z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 215, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr XXIII/117/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 30 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Gminy Kobiele Wielkie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »