| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/137/12 Rady Gminy Zgierz

z dnia 19 stycznia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/127/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Uchwałę Nr XV/127/11 Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w następujący sposób:

1) W załączniku Nr 1 deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1:

a) Zmienia się zapis dotyczący terminu składania deklaracji i otrzymuje on następujące brzmienie:

" Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku., " ,

b) W części D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

" 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m.; " ;

2) W załączniku nr 4 informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1:

a) W części I. Podatek od nieruchomości

- w dziale D.1 Powierzchnia gruntów skreśla się punkt 4.

- w dziale D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wykreśla się w całości punkt 4 a punkty 5, 6 i 7 otrzymują numerację odpowiednio 4, 5 i 6, przy czym punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" 6. letniskowych lub użytkowanych na te cele ogółem w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m.. " ,

b) W części III Podatek leśny punkt I. Powierzchnia lasu podpunkt a otrzymuje następujące brzmienie:

a) lasy z drzewostanem do 40 lat."

§ 2. Ujednolicony Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ujednolicony Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 19 stycznia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »