| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Wieluńskiego

z dnia 16 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim funkcjonuje w oparciu o zapisy art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem ustawowym Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży. W celu realizacji tego zwierzchnictwa oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powołana została na kadencję 2008 - 2011 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim w następującym składzie:

1) Andrzej Stępień - Przewodniczący Komisji, Starosta;

2) Marek Kieler - członek, radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;

3) Jacek Niepiekło - członek, radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;

4) podinsp. Sławomir Mazur - członek, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu;

5) kom. Mirosław Janicki - członek, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu;

6) Jerzy Matys - członek, osoba powołana przez Starostę, emerytowany policjant;

7) Dorota Wiatr - członek, osoba powołana przez Starostę, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu;

8) Aleksander Owczarek - członek, osoba powołana przez Starostę, Naczelnik Wydziału Ogólnego w Starostwie Powiatowym w Wieluniu;

9) Ewa Górna - Rząsa - prokurator uczestniczący w pracach Komisji, wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu;

10) mł. bryg. Jacek Witkowski - osoba uczestnicząca w pracach Komisji, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu;

11) Jarosław Klimas - osoba uczestnicząca w pracach Komisji, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym W Wieluniu;

12) Zenon Kołodziej - osoba uczestnicząca w pracach Komisji, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Wieluniu;

13) Barbara Sułkowska - osoba uczestnicząca w pracach Komisji, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu;

14) Tomasz Burchaciński - osoba uczestnicząca w pracach Komisji, Powiatowy Inspektor Weterynarii w Wieluniu;

15) nadkom. Andrzej Małolepszy - osoba uczestnicząca w pracach Komisji, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

Obsługę administracyjno - biurową Komisji zapewnia Wydział Ogólny Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim obradowała w 2011 r. pięć razy. Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 roku przedmiotem obrad Komisji była następująca problematyka:

1) Stan sanitarny powiatu wieluńskiego w 2010 roku przedstawiony przez Barbarę Sułkowską - Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu;

2) Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczność działania Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w 2010 roku omówiony przez podinsp. Grzegorza Dzierzkowskiego - Komendanta Powiatowego Policji W Wieluniu;

3) Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia pożarowe powiatu wieluńskiego w 2010 roku, zreferowany przez mł. brygadiera Waldemara Brząkałę - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Przedstawiony materiał poddano wnikliwej analizie i ocenie. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim jednogłośnie i pozytywnie oceniła stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 roku w powiecie wieluńskim.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 roku przedmiotem obrad Komisji była następująca problematyka:

1) Podsumowanie pracy i działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim w latach 2008 - 2011;

2) Uroczyste wręczenie podziękowań dla ustępujących członków Komisji.

Kolejne posiedzenie, podczas którego wręczono zaświadczenia nowo powołanym członkom do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Wieluńskim na kadencję 2011 - 2014, odbyło się 29 czerwca 2011 r.

Zarządzeniem Starosty Wieluńskiego nr 38 z dnia 09 czerwca 2011 roku powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 - 2014 w następującym składzie:

1) Andrzej STĘPIEŃ - Starosta Wieluński - Przewodniczący Komisji;

2) Franciszek WIDERA - radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;

3) Jacek NIEPIEKŁO - radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;

4) nadkom. Mirosław JANICKI - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu;

5) podinsp. Robert GLAJZNER - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu;

6) Dorota WIATR - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu - osoba powołana przez Starostę;

7) Jacek MŁYNARCZYK - przewodniczący Rady Gminy Wierzchlas - osoba powołana przez Starostę;

8) Janusz MAŁYSZKA - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku DSP RP w Wieluniu - osoba powołana przez Starostę;

9) Ewa GÓRNA-RZĄSA - Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu.

Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 - 2014 r. z głosem doradczym zostały powołane następujące osoby:

1) mł. brygadier Jacek WITKOWSKI - KP PSP Wieluń;

2) Aleksander OWCZAREK - Starostwo Powiatowe w Wieluniu;

3) Zenon KOŁODZIEJ - Starostwo Powiatowe w Wieluniu;

4) Barbara SUŁKOWSKA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu;

5) Tomasz BURCHACIŃSKI - Powiatowy Inspektor Weterynarii w Wieluniu;

6) Beata PILARCZYK - Dyrektor PUP w Wieluniu;

7) Jarosław KLIMAS - Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Na posiedzeniu przyjęto regulamin organizacyjny Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz plan pracy i działalności Komisji od czerwca do końca 2011 roku.

Przedmiotem posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 lipca 2011 roku, była następująca tematyka:

1) Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego kąpielisk i miejsc letniego wypoczynku na terenie powiatu wieluńskiego, którą przedłożyła - pani Barbara Sułkowska - PPIS w Wieluniu;

2) Informacja o stanie bezpieczeństwa w czasie wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego na terenie powiatu, przedstawiona przez podinspektora Roberta Glajznera - KPP w Wieluniu.

Po przedstawieniu i omówieniu powyższych informacji, oceniono je pozytywnie i jednogłośnie przyjęto.

W dniu 31 października 2011 roku odbyło się piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Wieluńskim. Jego zasadniczym tematem był przedstawiony przez PPIWet. lekarza Tomasza Burchacińskiego stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie wieluńskim.

Informację o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych podległych Staroście (monitoring i wynikające z jego zainstalowania efekty) zreferował Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zenon Kolodziej.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Andrzej Stępień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »