| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwał: Nr VI/46/99 i VI/47/99 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Gimnazjum w Sulejowie oraz Gimnazjum w Przygłowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Sulejowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się § 2 uchwały VI/46/99 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 marca 1999 roku, który otrzymuje brzmienie: obwód szkolny obejmuje: miasto Sulejów. 2.Zmienia się § 2 uchwały VI/47/99 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 marca 1999 roku, który otrzymuje brzmienie: obwód szkolny obejmuje miejscowości: Przygłów, Kałek, Koło, Włodzimierzów, Nowa Wieś, Barkowice, Barkowice Mokre, Witów, Witów Kolonia, Kłudzice, Zalesice, Zalesice Kolonia, Korytnica, Podkałek, Poniatów, Uszczyn, Klementynów, Bilska Wola, Bilska Wola Kolonia, Dorotów, Piotrów, Winduga, Adelinów, Mikołajów, Salkowszczyzna, Karolinów, Biała, Krzewiny, Kurnędz, Łęczno, Wójtostwo, Podlubień, Łazy Dąbrowa.

§ 2. Z dniem 1 września 2012r. dla Gimnazjum w Sulejowie i Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie obowiązywać będą obwody szkolne wskazane w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »