| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 2 marca 2012r.

o decyzji nr WCC/1230/20908/P/OPO/2012/AJ

W dniu 2 marca 2012 r. na wniosek "ETC Tanie Ciepło Łęczyca" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Półwiejska 17/27, 61-885 Poznań, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić promesy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie: Wniosek "ETC Tanie Ciepło Łęczyca" Sp. z o.o. (zwanej dalej "Wnioskodawcą) o udzielenie na okres 2 lat promesy koncesji na wytwarzanie ciepła wpłynął do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 14 listopada 2011 r. Spółka "ETC Tanie Ciepło Łęczyca" Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS 9 maja 2011 r. Jest spółką celową kontrolowaną przez jedynego wspólnika "ETC Tanie Ciepło" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie ciepła, Spółka zamierza wytwarzać ciepło w elektrociepłowni opalanej gazem ziemnym o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej ok. 12 MWt, zlokalizowanej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 w województwie łódzkim. Elektrociepłownia wyposażona będzie w 4 silniki gazowe firmy Waukesha oraz 2 kotły wodne gazowe Vitomax 200 firmy Viessmann o mocy 3,9 MWt każdy lub podobne. W wersji podstawowej ciepło wytwarzane będzie w kogeneracji z wytwarzaniem energii elektrycznej (4 silniki gazowe) i pochodzić będzie z odzysku ciepła z układu wyprowadzania spalin, ciepła z chłodzenia silnika. W okresie sezonu grzewczego ciepło będzie wytwarzane dodatkowo w 2 kotłach wodnych opalanych gazem ziemnym. Wnioskodawca przedstawił zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Łęczycy stwierdzające, że Miasto Łęczyca nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka na której ma być zlokalizowana elektrociepłownia objęta jest strefą urbanizacji, w której może być realizowana zabudowa o funkcji mieszkaniowej, usługowej lub produkcyjnej - usługi i zakłady produkcyjne o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki. Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy- Prawo energetyczne. Warunki wykonywania działalności objętej koncesją, która zostanie wydana na podstawie niniejszej promesy, zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne. W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy- Prawo energetyczne, wystąpiono do Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Województwa Łódzkiego z prośbą o opinię. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowieniem z 16 grudnia 2011 r.. pozytywnie zaopiniował wniosek, natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego nie udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni od otrzymania pisma urzędu, co zgodnie z art.23 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.

Na podstawie art. 43 ust. 1,2,3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust.1, art.37 i art. 30 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił decyzją z 2 marca 2012 r. nr WCC/1230/20908/P/OPO/2012/AJ udzielić przedsiębiorcy "ETC Tanie Ciepło Łęczyca" z siedzibą w Poznaniu promesy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 2 marca 2014 r. .

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »