| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/136/12 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 12 ust. 2 ustawyz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 120 poz. 690, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane:
1) w odległości mniejszej niż 30 m, mierzonej w linii prostej od granicy nieruchomości na której znajdują się przedszkola i szkoły do ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych;

2) na terenie nieruchomości zabudowanej obiektem kultu religijnego.

2. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, określonych
w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczą wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. 1. Dopuszcza się funkcjonowanie tzw. "ogródków piwnych (gastronomicznych)", prowadzonych na podstawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, udzielonego przedsiębiorcy prowadzącego punkt sprzedaży gastronomicznej, do którego bezpośrednio przylega taki ogródek i stanowi jego integralną część.

2. "Ogródki piwne (gastronomiczne)" działające samodzielnie lub w oddaleniu od punktów sprzedaży gastronomicznej są traktowane jako osobne punkty sprzedaży działające na podstawie odrębnych zezwoleń."

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

2) Nr XXXI/210/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lutomiersk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »