| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/181/12 Rady Miasta Kutno

z dnia 14 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Kutno "Zarząd Nieruchomości Miejskich" oraz nadania zakładowi Statutu

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" oraz art. 40 ust.2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miasta Kutno, uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie "Zarządu Nieruchomości Miejskich" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/271/04 Rady Miasta Kutno z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Kutno "Zarząd Nieruchomości Miejskich" oraz nadania zakładowi Statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 322, poz. 2746; z 2009 r. Nr 358, poz. 2912, z 2010 r. Nr 349, poz. 3079), wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta Kutno oraz nieruchomościami stanowiącymi zasób tymczasowych pomieszczeń Miasta Kutno w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;";

2) §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przychodami własnymi Zakładu są m.in. przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali użytkowych oraz tymczasowych pomieszczeń, udostępniania zarządzanej powierzchni na cele reklamowe oraz dzierżawa gruntów na cele targowe na zasadach określonych przez Miasto Kutno.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno


Jacek Sikora

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »