| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/158/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 14 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/274/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska

Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 109 poz. 1161, z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104,z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 253, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz 622, Nr 112, poz 654, Nr 149, poz. 887, Nr. 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/274/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomska wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Publiczne Przedszkole nr 1 im. J. Brzechwy w Radomsku, ul. Miła 13"

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka w Radomsku, ul. Targowa 7"

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) Publiczne Przedszkole nr 4 "Pod Zielonym Ludkiem" w Radomsku, ul. Kołłątaja 12"

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13"

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mieszka I w Radomsku, ul. Dąbrowskiej 27"

f) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku, ul. Reja 81"

§ 2. W § 1 dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:
"18) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku, ul. Piłsudskiego 22
19) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 5 w Radomsku, ul. Rolna 65."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »