| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/4/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz., 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 45 poz. 271, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1570; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 92 poz. 753, Nr 95 poz. 788, Nr 98 poz. 817; z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107 poz. 679; z 2011 r. Nr 63 poz. 322, Nr 82 poz. 451, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii: Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Wójta Gminy Zduńska Wola, Wójta Gminy Zapolice, Burmistrza Gminy i Miasta Szadek oraz Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu Zduńskowolskiego określa:

1) harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, funkcjonujących na terenie miasta Zduńska Wola, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/83/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonuących na terenie powiatu zduńskowolskiego

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/4/12
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 24 lutego 2012 r.

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Lp

Nazwa apteki ogólnodostępnej

Adres apteki

Tel./fax

Godzin pracy

pn-pt.

soboty

niedz./ święta i inne dni wolne od pracy

1

2

3

4

5

6

7

1

PZF CEFARM - Łódź Sp. z o.o. APTEKA nr 2373

Łaska 63, 98 220 Zduńska Wola,apt63589@dbamozdrowie.pl

824 33 49

9.00-19.00

8.00-14.00

Nieczynna

2

PZF CEFARM - Łódź Sp. z o.o. APTEKA nr 2473

Kościelna 3, 98 220 Zduńska Wola

824 33 48

8.00-19.00

8.00-14.00

Nieczynna

3

APTEKA "Prima"

Sieradzka 38, 98 220 Zduńska Wola mailto:apteka.zwola@djfarmacja.pl

675 63 25

8.00-20.00

8.00-16.00

Nieczynna

4

APTEKA "Hellenica 3" Sp. j.

Iwaszkiewicza 4A, 98 220 Zduńska Wola

824 65 22

8.00-20.00

8.00-14.00

Nieczynna

5

APTEKA mgr farm. Renata Szymanek

Zielona 7, 98 220 Zduńska Wola

823 37 03

8.00-20.00

8.00-15.00

Nieczynna

6

APTEKA "DUO- PHARM" Salamon - Wojtalik Renata

Szadkowska 26, 98 220 Zduńska Wola

823 32 79

8.00-20.00

8.00-14.00

Nieczynna

7

APTEKA "Siódemka" WOLNIAK Sp. j.

Getta Żydowskiego 3, 98 220 Zduńska Wola

825 48 30

8.00-20.30

8.00-18.30

10.00-18.30

8

AD ASTRA" Sp. z o.o.

Osmolińska 17, 98 220 Zduńska Wola

824 79 77

8.00-20.00

8.00-14.00

Nieczynna

9

Apteka "ASPIRYNKA" s.c.

Dąbrowskiego 10, 98 220 Zduńska Wola

824 92 30

8.00-20.00

9.00-13.00

Nieczynna

10

"MEDICALIMP" Sp. z o.o.

Osmolińska 6, 98 220 Zduńska Wola medicalimp.zd@wp.pl

823 91 33

8.00-20.00

8.00-14.00

Nieczynna

11

GALMED Sp. j. J. Juszczak, K. Błachowicz, M. Juszczak

Kilińskiego 1c, 98 220 Zduńska Wola mailto:galmed@vp.pl

825 32 02

6.00-23.00

6.00-23.00

7.00-22.00

12

APTEKA "Hellenica" Anna Wolniak

Szadkowska 25, 98 220 Zduńska Wola

825 59 30

8.00-20.00

8.00-14.00

Nieczynna

13

APTEKA RADOSŁAW BIAŁEK

Piotrkowska 1, 98 240 Szadek

821 66 22

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna

14

PUNKT APTECZNY Halina Świtała

Spacerowa 2, 98 161 Zapolice

823 11 23

8.00-16.00

Nieczynny

Nieczynny

15

APTEKA "ALOES"mgr Farm. Renata Szymanek

Getta Żydowskiego 29, 98 220 Zduńska Wola

825 58 70

7.30-21.00

7.30-20.00

Nieczynna

16

"AB INITIO" Sp. j. M. Matejczyk, C. Stańczak

Łaska 26, 98-220 Zduńska Wola mailto:apteka-zdunska@o2.pl

659 11-16

8.00-21.00

8.00-21.00

8.00-20.00

17

APTEKA "ALOES 3"

Kilińskiego 6, 98-220 Zduńska Wola

823-24-58

7.00-22.00

7.00-22.00

9.00-20.30


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/4/12
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 24 lutego 2012 r.

Harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

01.01.2012 r.

- Apteka "GALMED", ul. Kilińskiego 1c, Zduńska Wola

02.01-05.01.2012 r.

- Apteka "ALOES 3", ul. Kilińskiego 6, Zduńska Wola

06.01.2012 r.

- Apteka "AD ASTRA", ul. Osmolińska 17, Zduńska Wola

07.01-08.01.2012 r.

- Apteka "ALOES 3", ul. Kilińskiego 6, Zduńska Wola

09.01-15.01.2012 r.

- Apteka "Siódemka", ul. Getta Żydowskiego 3, Zduńska Wola

16.01-22.01.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

23.01-29.01.2012 r.

- Apteka "ASPIRYNKA", ul. Dąbrowskiego 10, Zduńska Wola

30.01-05.02.2012 r.

- Apteka, ul. Zielona 7, Zduńska Wola

06.02-12.02.2012 r.

- Apteka "AD ASTRA", ul. Osmolińska 17, Zduńska Wola

13.02-19.02.2012 r.

- Apteka "MEDICALIMP", ul. Osmolińska 6, Zduńska Wola

20.02-26.02.2012 r.

- Apteka "HELLENICA", ul. Szadkowska 25, Zduńska Wola

27.02-04.03.2011

- Apteka "Aloes", ul. Getta Żydowskiego 29, Zduńska Wola

05.03-11.03.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Kościelna 3, Zduńska Wola

12.03-18.03.2012 r.

- Apteka "PRIMA", ul. Sieradzka 38, Zduńska Wola

19.03-25.03.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Łaska 63, Zduńska Wola

26.03-01.04.2012 r.

- Apteka "AB INITIO" Apteka Słoneczna, ul. Łaska 26, Zduńska Wola

02.04-07.04.2012 r.

- Apteka "DOU-PHARM", ul. Szadkowska 26, Zduńska Wola

08.04.2012 r.

- Apteka "MEDICALIMP", ul. Osmolińska 6, Zduńska Wola

09.04.2012 r.

- Apteka "HELLENICA", ul. Szadkowska 25, Zduńska Wola

10.04-15.04.2012 r.

- Apteka "GALMED", ul. Kilińskiego 1c, Zduńska Wola

16.04-22.04.2012 r.

- Apteka "ALOES 3", ul. Kilińskiego 6, Zduńska Wola

23.04-29.04.2012 r.

- Apteka "Siódemka", ul. Getta Żydowskiego 3, Zduńska Wola

30.04.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

01.05.2012 r.

- Apteka "Aloes", ul. Getta Żydowskiego 29, Zduńska Wola

02.05.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

03.05.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Kościelna 3, Zduńska Wola

04.05-06.05.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

07.05-13.05.2012 r.

- Apteka "ASPIRYNKA", ul. Dąbrowskiego 10, Zduńska Wola

14.05-20.05.2012 r.

- Apteka, ul. Zielona 7, Zduńska Wola

21.05-27.05.2012 r.

- Apteka "AD ASTRA", ul. Osmolińska 17, Zduńska Wola

28.05-03.06.2012 r.

- Apteka "MEDICALIMP", ul. Osmolińska 6, Zduńska Wola

04.06-06.06.2012 r.

- Apteka "HELLENICA", ul. Szadkowska 25, Zduńska Wola

07.06.2012 r.

- Apteka "PRIMA", ul. Sieradzka 38, Zduńska Wola

08.06-10.06.2012 r.

- Apteka "HELLENICA", ul. Szadkowska 25, Zduńska Wola

11.06-17.06.2012 r.

- Apteka "Aloes", ul. Getta Żydowskiego 29, Zduńska Wola

18.06-24.06.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Kościelna 3, Zduńska Wola

25.06-01.07.2012 r.

- Apteka "PRIMA", ul. Sieradzka 38, Zduńska Wola

02.07-08.07.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Łaska 63, Zduńska Wola

09.07-15.07.2012 r.

- Apteka "AB INITIO" Apteka Słoneczna, ul. Łaska 26, Zduńska Wola

16.07-22.07.2012 r.

- Apteka "DOU-PHARM", ul. Szadkowska 26, Zduńska Wola

23.07-29.07.2012 r.

- Apteka "GALMED", ul. Kilińskiego 1c, Zduńska Wola

30.07-05.08.2012 r.

- Apteka "ALOES 3", ul. Kilińskiego 6, Zduńska Wola

06.08-12.08.2012 r.

- Apteka "Siódemka", ul. Getta Żydowskiego 3, Zduńska Wola

13.08-14.08.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

15.08.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Łaska 63, Zduńska Wola

16.08-19.08.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

20.08-26.08.2012 r.

- Apteka "ASPIRYNKA", ul. Dąbrowskiego 10, Zduńska Wola

27.08-02.09.2012 r.

- Apteka, ul. Zielona 7, Zduńska Wola

03.09-09.09.2012 r.

- Apteka "AD ASTRA", ul. Osmolińska 17, Zduńska Wola

10.09-16.09.2012 r.

- Apteka "MEDICALIMP", ul. Osmolińska 6, Zduńska Wola

17.09-23.09.2012 r.

- Apteka "HELLENICA", ul. Szadkowska 25, Zduńska Wola

24.09-30.09.2012 r.

- Apteka "Aloes", ul. Getta Żydowskiego 29, Zduńska Wola

01.10-07.10.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Kościelna 3, Zduńska Wola

08.10-14.10.2012 r.

- Apteka "PRIMA", ul. SIERADZKA 38, Zduńska Wola

15.10-21.10.2012 r.

- Apteka "PZF CEFARM", ul. Łaska 63, Zduńska Wola

22.10-28.10.2012 r.

- Apteka "AB INITIO" Apteka Słoneczna, ul. Łaska 26, Zduńska Wola

29.10-31.10.2012 r.

- Apteka "DOU-PHARM", ul. Szadkowska 26, Zduńska Wola

01.11.2012 r.

- Apteka "AB INITIO" Apteka Słoneczna, ul. Łaska 26, Zduńska Wola

02.11-04.11.2012 r.

- Apteka "DOU-PHARM", ul. Szadkowska 26, Zduńska Wola

05.11-10.11.2012 r.

- Apteka "GALMED", ul. Kilińskiego 1c, Zduńska Wola

11.11.2012 r.

- Apteka "DOU-PHARM", ul. Szadkowska 26, Zduńska Wola

12.11-18.11.2012 r.

- Apteka "ALOES 3", ul. Kilińskiego 6, Zduńska Wola

19.11-25.11.2012 r.

- Apteka "Siódemka", ul. Getta Żydowskiego 3, Zduńska Wola

26.11-02.12.2012 r.

- Apteka "HELLENICA 3", ul. Iwaszkiewicza 4a, Zduńska Wola

03.12-09.12.2012 r.

- Apteka "ASPIRYNKA", ul. Dąbrowskiego 10, Zduńska Wola

10.12-16.12.2012 r.

- Apteka, ul. Zielona 7, Zduńska Wola

17.12-23.12.2012 r.

- Apteka "AD ASTRA", ul. Osmolińska 17, Zduńska Wola

24.12.2012 r.

- Apteka "MEDICALIMP", ul. Osmolińska 6, Zduńska Wola

25.12.2012 r.

- Apteka "GALMED", ul. Kilińskiego 1c, Zduńska Wola

26.12.2012 r.

- Apteka "ALOES 3", ul. Kilińskiego 6, Zduńska Wola

27.12-30.12.2012 r.

- Apteka "MEDICALIMP", ul. Osmolińska 6, Zduńska Wola

31.12.2012 r.

- Apteka "HELLENICA", ul. Szadkowska 25, Zduńska Wola

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »