| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Goszczanów

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Goszczanów

Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 98, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690) Rada Gminy Goszczanów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Goszczanów maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zwanych dalej punktem sprzedaży napojów alkoholowych:

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 40;

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 10.

§ 2. 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległościach mniejszych niż 30 m od:

1) placówek oświatowo-wychowawczych;

2) obiektów kultu religijnego.

2. Odległość do punktu sprzedaży mierzona jest od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektu wymienionego w ust. 1 najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu. Odległość tę należy mierzyć wzdłuż osi dróg publicznych. W przypadku gdy obiekt ten jest ogrodzony odległość mierzona jest do wejścia lub wjazdu na teren posesji, na której znajduje się obiekt.

3. Za punkty sprzedaży napojów alkoholowych w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się miejsca sprzedaży przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży lub przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3. Zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach, których usytuowanie nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale, pozostają w mocy do czasu utraty ich ważności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczanów.

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 139/XXV/97 Rady Gminy w Goszczanowie z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Goszczanów;

2) Uchwała Nr 140/XXV/97 Rady Gminy Goszczanów z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Goszczanów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogumił Kaczorkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »