| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/90/2012 Rady Gminy Skierniewice

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Skierniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.12 § 2, § 11, § 12, §13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i poz. 951 ) w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz.889) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Skierniewice na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wybroczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Skierniewice w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skierniewice i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Skierniewice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 9/98 Zarządu Gminy Skierniewie z dnia 14 sierpnia 1998 roku w sprawie ustalenia numerów, granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( Dz. Urz. Województwa Skierniewickiego Nr 19, poz. 196, zm. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2002 r. Nr 177, poz. 2535 i z 2006 r. Nr 250, poz. 1926).

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Biernat


Załącznik do Uchwały Nr XX/90/2012
Rady Gminy Skierniewice
z dnia 30 listopada 2012 r.

PODZIAŁ GMINY SKIERNIEWICE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania ( miejscowości)

Siedziba Obwodwej Komisji Wyborczej

1

Dębowa Góra, Dąbrowice, Ludwików, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska, Stare Rowiska, Pruszków, Rzymiec

Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze

2

Balcerów, Strobów, Wólka Strobowska

Świetlica w Strobowie

3

Budy Grabskie, Miedniewice, Miedniewice Topola, Pamietna, Ruda, Samice

Szkoła Podstawowa w Miedniewicach

4.

Mokra Prawa

Szkoła Podstawowa w Mokrej Prawej

5

Borowiny, Sierakowice Prawe

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych

6

Brzozów, Józefatów, Julków, Rzeczków, Zalesie, Wola Wysoka, Żelazna

Gimnazjum w Żelaznej

7

Mokra Lewa

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej

8

Mokra, Sierakowice Lewe

Strażnica OSP w Sierakowicach Lewych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »