| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/108/12 Rady Gminy Łanięta

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/05 Rady Gminy w Łaniętach w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281/, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378/, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 roku Nr 109, poz. 747, z 2008 roku Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 roku Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475/ i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 roku Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 roku Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 roku Nr 116, poz. 730, z 2009 roku Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475/ Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/170/05 Rady Gminy w Łaniętach w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 366, poz.3566) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określony w załączniku nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łanięta


Mirosław Oleradzki


Załącznik do Uchwały Nr XX/108/12
Rady Gminy Łanięta
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2013 rok

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »