| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/377/12 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 20 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/280/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli, zmienionej uchwałą nr XXV/302/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 czerwca 2012 r., § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 7. 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;

2) przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;

3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;

4) organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w mieście, kraju i zagranicą;

5) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych;

6) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki;

7) podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych;

8) prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej, szkoleń i warsztatów;

9) prowadzenie działalności promocyjnej miasta. " .

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ulicy 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Artur Stępień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »