| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/1296/13 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 24 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XLV/854/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2564), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych
lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń
w dziedzinach: stomatologii, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dla dzieci, okulistyki, okulistyki dla dzieci, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dla dzieci, urologii, chorób płuc, kardiologii, dermatologii, wenerologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, geriatrii, endokrynologii, reumatologii, alergologii, psychiatrii, psychologii, rehabilitacji, fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej";

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

1) Przychodnia Zdrowia Nr 1, Łódź, ul. Bydgoska 17/21, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Stomatologiczna,

d) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

e) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

f) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

g) Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,

h) Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy,

i) Punkt Szczepień,

j) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych;

2) Przychodnia Zdrowia Nr 2, Łódź, ul. Wielkopolska 55,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

f) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

g) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

i) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

j) Punkt Szczepień;

3) Przychodnia Zdrowia Nr 3, Łódź, ul. Traktorowa 61, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia Otorynolaryngologiczna,

f) Poradnia Neurologiczna,

g) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

h) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

i) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

j) Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,

k) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

l) Gabinety Diagnostyczno- Zabiegowe w zakresach:

- położnictwa i ginekologii,

- otorynolaryngologii,

- neurologii,

m) Punkt Szczepień,

n) Pracownia USG,

o) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych;

4) Przychodnia Zdrowia Nr 5, Łódź, ul. Snycerska 1/3, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

f) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

g) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

i) Punkt Szczepień;

5) Przychodnia Zdrowia Nr 6, Łódź ul. Sierakowskiego 67a,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia Rehabilitacyjna,

f) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

g) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

i) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

j) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

k) Dział Fizjoterapii,

l) Dział Masażu Leczniczego,

m) Punkt Szczepień,

n) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych;

6) Przychodnia Zdrowia Nr 7, Łódź ul. Marynarska 39, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

f) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

g) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

i) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

j) Punkt Szczepień;

7) Przychodnia Zdrowia Nr 8, Łódź ul. Z. Pacanowskiej 3, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia Medycyny Pracy,

f) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

g) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

i) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

j) Punkt Szczepień,

k) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych;

8) Przychodnia Zdrowia Nr 9, Łódź ul. Libelta 16, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

f) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

g) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

h) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

i) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

j) Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,

k) Punkt Szczepień;

9) Przychodnia Specjalistyczna, Łódź ul. Libelta 16,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Neurologiczna,

b) Poradnia Otorynolaryngologiczna,

c) Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci,

d) Poradnia Urologiczna,

e) Poradnia Rehabilitacyjna,

f) Poradnia Reumatologiczna,

g) Poradnia Endokrynologiczna,

h) Poradnia Okulistyczna,

i) Poradnia Okulistyczna dla Dzieci,

j) Poradnia Chorób Płuc,

k) Poradnia Medycyny Pracy,

l) Poradnia Psychologiczna,

m) Poradnia Psychiatryczna,

n) Poradnia Alergologiczna,

o) Dział Fizjoterapii,

p) Dział Masażu Leczniczego,

q) Dział Kinezyterapii,

r) Pracownia Fizykoterapii,

s) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe w zakresach:

- otorynolaryngologii,

- otorynolaryngologii dla dzieci,

- neurologii,

- urologii,

- okulistyki,

- okulistyki dla dzieci,

- reumatologii,

- chorób płuc;

10) Przychodnia Zdrowia Nr 10, Łódź ul. Murarska 4, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia Geriatryczna,

f) Poradnia Psychiatryczna,

g) Poradnia Rehabilitacyjna,

h) Dział Fizjoterapii,

i) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

j) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

k) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

l) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

m) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

n) Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,

o) Punkt Szczepień,

p) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych,

q) Zespół Transportu Sanitarnego;

11) Przychodnia Zdrowia Nr 11,Łódź ul. Motylowa 4,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Neurologiczna,

d) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

e) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

f) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

g) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

h) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,

i) Punkt Szczepień,

j) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych;

12) Przychodnia Zdrowia Nr 12, Łódź ul. Nastrojowa 10,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,

d) Poradnia Stomatologiczna,

e) Poradnia Okulistyczna,

f) Poradnia Okulistyczna dla Dzieci,

g) Poradnia Otorynolaryngologiczna,

h) Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci,

i) Poradnia Neurologiczna,

j) Poradnia Rehabilitacyjna,

k) Gabinet Medycyny Pracy,

l) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej - Gabinet Medycyny Szkolnej,

m) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

n) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

o) Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej,

p) Pracownia USG,

q) Pracownia Fizykoterapii,

r) Dział Fizjoterapii,

s) Dział Masażu Leczniczego,

t) Dział Kinezyterapii,

u) Dział Hydroterapii,

v) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

w) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe w zakresach:

- położnictwa i ginekologii,

- otorynolaryngologii,

- otorynolaryngologii dla dzieci,

- neurologii,

- okulistyki,

- okulistyki dla dzieci;

x) Punkt Szczepień,

y) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych,

z) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

13) Przychodnia Dermatologiczna, Łódź ul. Libelta 16, w skład której wchodzą:

a) Poradnia Dermatologiczna,

b) Poradnia Wenerologiczna,

c) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy;

14) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Chirurgiczno-Ortopedyczna,
Łódź ul. Smugowa 6,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych,

b) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci,

c) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

d) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

e) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

f) Punkt Szczepień,

g) Zespół Transportu Sanitarnego,

h) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

i) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

j) Pracownia Rektoskopii,

k) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe w zakresach:

- chirurgii ogólnej,

- chirurgii urazowo - ortopedycznej;

15) Przychodnia Kardiologiczna, Łódź ul. Murarska 4,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Kardiologiczna,

b) Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy;

16) Przychodnia Specjalistyczna, Łódź ul. Bydgoska 17/21,w skład której wchodzą:

a) Poradnia Neurologiczna,

b) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,

c) Poradnia Okulistyczna,

d) Poradnia Okulistyczna dla Dzieci,

e) Poradnia Otorynolaryngologiczna,

f) Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci,

g) Poradnia Rehabilitacyjna,

h) Poradnia Medycyny Pracy,

i) Poradnia Psychologiczna,

j) Poradnia Alergologiczna,

k) Dział Fizjoterapii,

l) Dział Masażu Leczniczego,

m) Dział Kinezyterapii,

n) Pracownia Fizykoterapii,

o) Pracownia Audiologiczna,

p) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe w zakresach:

- otorynolaryngologii,

- otorynolaryngologii dla dzieci,

- neurologii,

- neurologii dla dzieci,

- okulistyki,

- okulistyki dla dzieci;

17) Zakład Rehabilitacji, Łódź ul. Łanowa 18, w skład którego wchodzą:

a) Poradnia Rehabilitacyjna,

b) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

c) Dział Fizjoterapii,

d) Dział Masażu Leczniczego,

e) Dział Kinezyterapii,

f) Dział Hydroterapii,

g) Pracownia Fizykoterapii;

18) Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Łódź ul. Smugowa 4, w skład której wchodzą:

a) Pracownia RTG,

b) Pracownia USG,

c) Pracownia Densytometrii;

19) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Łódź, ul. Libelta 16,w skład której wchodzą:

a) Pracownika Hematologii i Koagulologii,

b) Pracownia Bakteriologii,

c) Pracownia Analityki Ogólnej i Parazytologii,

d) Pracownia Chemii Klinicznej i Testów Immunoenzymatycznych,

e) Pracownia Serologii Grup Krwi,

f) Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych;

20) GabinetyProfilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej- Gabinety Medycyny Szkolnej w placówkach nauczania i wychowania oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz miejscami udzielania świadczeń określa regulamin organizacyjny Zespołu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »