| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Gminy Brzeziny

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w taki sposób, że:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 4 osób włącznie w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane - w kwocie 14 miesięcznie od osoby,

b) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny - w kwocie 7 zł miesięcznie od osoby;

2) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 5 osób i więcej w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest od gospodarstwa domowego, przy czym:

a) stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 70 miesięcznie,

b) stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 30 miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r., poz. 382).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2014 r..

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »