| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/269/2014 Rady Miasta Brzeziny

z dnia 30 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Brzeziny Nr XXVIII/109/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XXVIII/109/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XXXIII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła zbierane selektywnie umieszcza się w jednym pojemniku lub worku, przy czym dopuszcza się zbieranie i odbiór szkła w oddzielnym pojemniku lub worku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bączyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »