| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Burzenin

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.: Dz.U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz.1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz.1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644 ) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 ) Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie sołectw wchodzacych w skład Gminy Burzenin pobór podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów, o których mowa w § 1 wyznacza się:

1) Panią Wachowicz Elżbietę na obszarze sołectwa Antonin;

2) Panią Gotkowicz Magdalenę na obszarze sołectwa Będków;

3) Pana Sójkę Stanisława na obszarze sołectwa Biadaczew;

4) Pana Borczyka Marcina na obszarze sołectwa Brzeźnica;

5) Panią Gromala Marię na obszarze sołectwa Burzenin;

6) Panią Woźniak Agnieszkę na obszarze sołectwa Grabówka;

7) Pana Wojewodę Feliksa na obszarze sołectwa Gronów;

8) Pana Jasiaka Mirosława na obszarze sołectwa Jarocice;

9) Pana Patykiewicza Andrzeja na obszarze sołectwa Kamionka;

10) Panią Łakomą Ewę na obszarze sołectwa Ligota;

11) Pana Szmytkę Zdzisława na obszarze sołectwa Majaczewice;

12) Panią Łytka Iwonę na obszarze sołectwa Marianów;

13) Pana Wysotę Krzysztofa na obszarze sołectwa Niechmirów;

14) Pana Kaczmarka Adama na obszarze sołectwa Nieczuj;

15) Pana Michalskiego Stanisława na obszarze sołectwa Prażmów;

16) Panią Siewierską Janinę na obszarze sołectwa Redzeń II;

17) Pana Owczarka Mirosława na obszarze sołectwa Strumiany;

18) Pana Gzika Jana na obszarze sołectwa Strzałki;

19) Pana Wernera Pawła na obszarze sołectwa Szczawno;

20) Pana Witka Wiesława na obszarze sołectwa Świerki;

21) Pana Kaczmarka Krzysztofa na obszarze sołectwa Tyczyn;

22) Pana Pęczka Jacka na obszarze sołectwa Witów;

23) Panią Knop Agnieszkę na obszarze sołectwa WolaBędkowska;

24) Pana Lamorskiego Daniela na obszarze sołectwa Wolnica Grabowska;

25) Panią Gaik Izabelę na obszarze sołectwa Wolnica Niechmirowska.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie od zainkasowanych wpłat w wysokości 2%.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/273/14 Rady Gminy Burzenin z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 11 lutego 2014 r. poz. 554)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Płóciennik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »